11th Floor, Building 3, Nanshan Zhiyuan Chongwen Park, 3370 Liuxian Avenue, Nanshan District, Shenzhen 518055, Guangdong, P.R.China
0755-2690 5062
6th Floor, Building G6, Future City, 999 Gaoxin Avenue, East Lake High-tech Development Zone, Wuhan 430206, Hubei, P.R.China
027-6349 6557
info@polarisic.com
hr@polarisic.com
About Us
News
News
We are moving forward